Entries by admin_softhouse

AGILE INCEPTION – the loop approach

“Agile Inception in 60 minutes” is a collection of strategies and techniques for accelerating business level output needed to initiate agile releases and/or projects. Whether your context is a single team or a multiteam, scaled delivery enviroment these agile inception strategies can help you with the crucial pre-release planning questions regarding the business model and […]

AGILA KONTRAKT på fem minuter

En broschyr som introducerar det tänkesätt som ligger bakom lyckade Agila Kontrakt, och råd om hur du kommer igång för att skapa dina egna avtalsformer. Vi levererar kostnadsfritt två tryckta exemplar av denna broschyr till adresser inom Skandinavien. Du kan också köpa fler exemplar.

CLEAN CODE på fem minuter

Denna broschyr, i vår populära serie som förklarar metoder och begrepp inom Lean och Agile med fem minuters läsning,  ger på ett enkelt sätt svar på frågan: – ”Vad är Clean Code”? Vi levererar kostnadsfritt två tryckta exemplar av denna broschyr till adresser inom Skandinavien. Du kan också köpa fler exemplar.

KANBAN på fem minuter

En broschyr som ger handfasta råd om hur du kommer igång med Kanban så att du och dina kolleger kan: – bli effektivare och lugnare genom att fokusera på en uppgift i taget – leverera enligt plan och efterhand korta ledtiderna – kommunicera med kollegerna snabbare och tydligare

SECURE CODING på fem minuter

Denna broschyr kan ligga till grund för den interna diskussionen om hur du och dina kollegor kan utveckla säkerheten inom organisationen. Vi levererar kostnadsfritt två tryckta exemplar av denna broschyr till adresser inom Skandinavien. Du kan också köpa fler exemplar.

SCRUM på fem minuter

Världens mest populära skrift om Scrum, med över 200 000 nedladdningar. Broschyren används till och med av en av Scrums skapare, Jeff Sutherland, när han skall beskriva ramverket för andra. Vi levererar kostnadsfritt två tryckta exemplar av denna broschyr till adresser inom Skandinavien. Du kan också köpa fler exemplar.  

KANBAN in five minutes

This brochure provides tangible advice about how to start working with Kanban so that you and your colleagues can • become more efficient and relaxed by focusing on one assignment at a time • deliver according to plan and, progressively, to shorten lead times • communicate with colleagues more quickly and more clearly It’s never […]